ప్రెషర్ దుస్తులను ఉతికే యంత్రాల విస్తృత శ్రేణి

Save 37%

బాష్ AQT 37-13 ప్లస్ హై ప్రెజర్ కార్ వాషర్

Rs 20,899 Rs 12,999

VIEW MORE
Save 18%

బ్లాక్ & డెక్కర్ హై ప్రెజర్ కార్ వాషర్ PW1700SPX...

Rs 15,995 Rs 12,999

VIEW MORE
Save 39%

బాష్ AQT 35-12 ప్రెషర్ వాషర్

Rs 13,999 Rs 8,499

VIEW MORE
Save 11%

కార్చర్ హై ప్రెజర్ కార్ వాషర్ కె 3.550

Rs 22,499 Rs 19,999

VIEW MORE
Save 45%

బాష్ AQT 33-10 కార్ వాషర్

Rs 12,899 Rs 6,999

VIEW MORE
Save 32%

బాష్ హై ప్రెజర్ కార్ వాషర్ ఆక్వాటక్ 100 యూరో 100 బార్

Rs 11,900 Rs 7,999

VIEW MORE
Save 42%

బాష్ AQT 37-13 ప్రెషర్ వాషర్

Rs 19,199 Rs 10,999

VIEW MORE
Save 20%

బ్లాక్ & డెక్కర్ కార్ వాషర్ PW1300C 110 బార్

Rs 10,495 Rs 8,299

VIEW MORE

Skil High Pressure Car Washer 0760 100 Bar

Rs 6,499

VIEW MORE
Save 13%

కార్చర్ కార్ వాషర్ కె 7.700 160 బార్

Rs 52,999 Rs 45,999

VIEW MORE
Save 19%

బ్లాక్ & డెక్కర్ ప్రెషర్ వాషర్ PW2100SPB 140 బార్

Rs 30,995 Rs 24,999

VIEW MORE
Save 5%

కార్చర్ హై ప్రెజర్ కార్ వాషర్ కె 2.110 100 బార్

Rs 8,499 Rs 7,999

VIEW MORE
Save 37%

బాష్ AQT 35-12 ప్లస్ హై ప్రెజర్ కార్ వాషర్

Rs 17,599 Rs 10,999

VIEW MORE
Save 11%

కార్చర్ ప్రెషర్ వాషర్ కె 6.600 150 బార్

Rs 43,999 Rs 38,999

VIEW MORE
Save 9%

బాష్ ప్రెజర్ వాషర్ అక్వాటక్ 10 100 బార్

Rs 9,899 Rs 8,999

VIEW MORE
Save 19%

బాష్ కార్ వాషర్ GHP 5-13 140 బార్

Rs 60,900 Rs 48,999

VIEW MORE
Save 19%

బ్లాక్ & డెక్కర్ ప్రెషర్ వాషర్ PW1370TD 100 బార్

Rs 9,995 Rs 7,999

VIEW MORE

కార్చర్ ప్రెషర్ వాషర్ కె 2.120

Rs 8,999

VIEW MORE
Save 25%

బాష్ ప్రెజర్ వాషర్ అక్వాటక్ 150 బార్

Rs 47,150 Rs 34,999

VIEW MORE
Save 35%

బాష్ AQT 40-13 కార్ వాషర్

Rs 23,299 Rs 14,999

VIEW MORE
Save 18%

బాష్ ప్రెషర్ వాషర్ GHP 6-14 150 బార్

Rs 92,500 Rs 74,999

VIEW MORE

బాష్ కార్ వాషర్ GHP 8-15 XD 160 బార్

Rs 119,999

VIEW MORE

బ్లాక్ & డెక్కర్ ప్రెజర్ వాషర్ 1500 SP 120 బార్

Rs 11,999

VIEW MORE
Save 20%

బ్లాక్ & డెక్కర్ కార్ వాషర్ PW1570TD 120 బార్

Rs 12,795 Rs 10,199

VIEW MORE

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  Unique collection of premium products
 • 02
  Direct access to product experts
 • 03
  Personalised attention to every customer
 • Price Match Guarantee. We will refund the difference
 • 30 day replacement guarantee. No questions asked.
 • Free Shipping on all our products

Featured in

 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
Go Top