అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్

అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 1 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 2 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 3 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 4 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 5 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 6 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 7 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 8 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 9 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 10 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 11 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 12 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 13 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 14 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 15 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 16 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 17 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 18 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 19 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 20 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 21 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 22 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 23 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 24 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 25 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 26 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 27 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 28 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 29 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 30 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 31 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 32 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 33 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 34 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 35 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 36 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 37 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 38 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 39 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 40 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 41 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 42 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 43 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 44 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 45 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 46 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 47 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 48 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 49 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 50 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 51 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 52 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 53 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 54 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 55 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 56 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 57 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 58 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 59 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 60 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 61 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 62 అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ - large - 63
fabmart

25,554


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 10 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

Product Description
ఆఫర్
 • ఆకర్షణీయమైనది EMI ఆఫర్లు పై అమెక్స్, యాక్సిస్, సిటీబ్యాంక్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, ఐసిఐసిఐ, కోటక్ & ఇండూసిండ్క్రెడిట్ కార్డులు
 • అనుకూల పరిమాణాలు మరియు ఉత్పత్తిపై సలహా కోసం cc@fabmart.com లో మాకు మెయిల్ చేయండి
MM ఫోమ్

MM రబ్బర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ 1957 లో స్థాపించబడింది, MM ఫోమ్ బ్రాండ్ పేరుతో రబ్బరు నురుగు రబ్బరు దుప్పట్ల అతిపెద్ద తయారీదారు.

నేటి వ్యక్తుల యొక్క తీవ్రమైన జీవనశైలికి సౌకర్యవంతమైన ఆధారాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడిన నిద్ర వ్యవస్థలలో MM ఫోమ్ ప్రత్యేకత. మెట్రెస్, దిండ్లు మరియు కుషన్ల యొక్క ప్రధాన ఉత్పత్తి శ్రేణితో, MM FOAM అప్హోల్స్టరీ షీటింగ్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కుషన్స్, లగ్జరీ బస్ సీట్లు, బోల్స్టర్స్ మొదలైన వాటిని చేర్చడానికి తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది.

పిన్కోర్ లాటెక్స్ ఫోమ్

పిన్కోర్ దుప్పట్లు ఖచ్చితత్వంతో రూపొందించబడ్డాయి, తగిన సంఖ్యలో పిన్-రకం కోర్లను కలుపుతాయి. ఇవి శరీర పీడన బిందువులకు మద్దతు ఇస్తాయి, తద్వారా భంగిమ మార్పులకు సర్దుబాటు అవుతాయి.

ఈ mattress మీ శరీర భాగాల ప్రకారం వేర్వేరు ప్రెజర్ పాయింట్లను అందిస్తుంది మరియు గాలి యొక్క ఉచిత ప్రసరణ వేసవిలో mattress ను చల్లగా మరియు శీతాకాలంలో వెచ్చగా ఉంచుతుంది.

మిమ్మల్ని తీసుకువస్తోంది రబ్బరు నురుగు దుప్పట్లు భారతదేశంలో చౌకైన ధరలకు. అల్లిన కవర్‌తో ఉన్న ఈ MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ మా శ్రేణి రబ్బరు నురుగు దుప్పట్ల నుండి ఎంపిక చేయబడింది. భారతదేశంలో అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ కొనుగోలుపై మేము 30 రోజుల భర్తీ చేస్తాము. ఫాబ్మార్ట్ మీకు గొప్ప నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను గొప్ప ధరలకు అందిస్తుంది. అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ MM ఫోమ్ దుప్పట్లు మరియు భారతదేశం అంతటా ఉచిత షిప్పింగ్.

MM ఫోమ్ పిన్కోర్ లాటెక్స్ మెట్రెస్ వెదురు కవర్ యొక్క కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు:

 • మందం: 3 ", 4", 5 ", 6", 8 ", 10" మరియు 12 "
 • 100% నేచురల్ లాటెక్స్ ఫోమ్ మరియు అల్లిన కవర్‌తో వస్తుంది
 • శరీర ఆకృతులకు ఆకారాలు, శరీర భంగిమలో మార్పులకు సర్దుబాటు
 • 75 ”x 36” పరిమాణపు mattress యొక్క ఉపరితలంపై 8840 పిన్‌కోర్‌ల ఉనికి ఉచిత గాలి ప్రసరణను అనుమతిస్తుంది
 • ఇవి BIS స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం తయారు చేయబడిన రబ్బరు నురుగు రబ్బరు దుప్పట్లు IS: 1741-1960
 • రివర్సిబుల్ mattress, దీనిలో రెండు వైపులా ఉపయోగించవచ్చు
 • అధిక రబ్బరు పదార్థం యొక్క ఏకరీతి పంపిణీ శరీరానికి సంవత్సరాలు కలిసి మద్దతునిస్తుంది
 • కుంగిపోవడం లేదని నిర్ధారించడానికి తక్కువ శూన్యత
మెట్రెస్ నిర్మాణం
వారంటీ

కంపెనీ విధానం ప్రకారం mattress (నుండి-మరియు-సరుకు రవాణా ఖర్చులు మినహా) మరమ్మతులు చేయబడతాయి లేదా భర్తీ చేయబడతాయి. ఏదైనా ఉత్పత్తి మాదిరిగానే, సాధారణ దుస్తులు మరియు కన్నీటి మరియు / లేదా mattress యొక్క దుర్వినియోగం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఏదైనా సమస్య వారెంటీ పరిధిలోకి రాదు.

 • 3 ", 4", 5 ", 6", 8 ", 10" మరియు 12 "- 5 సంవత్సరాల వారంటీ
డెలివరీ

అన్ని దుప్పట్లు భారతదేశం అంతటా ఉచితంగా పంపిణీ చేయబడతాయి (అన్ని చిన్న పట్టణాలతో సహా).

అదనంగా, బెంగళూరు, చెన్నై, న్యూ Delhi ిల్లీ, ముంబై, పూణే, ఎన్‌సిఆర్, మొహాలి, కోల్‌కతా, త్రివేండ్రం, మైసూర్, విజయవాడ, హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, విశాకపట్నం, చండీగ, ్, అహ్మదాబాద్, కొచ్చిన్, కోయంబత్తూర్, డెహ్రాడ్రాడ్ సేలం, పంచకుల.

గమనిక: అస్సాం, బీహార్, జార్కండ్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరం, నాగాలాండ్, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, సిక్కిం, త్రిపుర, ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాంచల్ & పశ్చిమ బెంగాల్ దేశాలకు డెలివరీ చేయడానికి అదనపు డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం కావచ్చు. దయచేసి మరిన్ని వివరాల కోసం కస్టమర్ కేర్ లేదా ఉత్పత్తి నిపుణుడితో మాట్లాడండి.

Reviews about అల్లిన కవర్‌తో MM ఫోమ్ లాటెక్స్ మెట్రెస్

based on 13 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ప్రీమియం ఉత్పత్తుల ప్రత్యేక సేకరణ
 • 02
  ఉత్పత్తి నిపుణులకు ప్రత్యక్ష ప్రాప్యత
 • 03
  ప్రతి కస్టమర్ పట్ల వ్యక్తిగతీకరించిన శ్రద్ధ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top