പരമ്പരാഗത തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം ഫർണിച്ചർ

ഫാബ്‌മാർട്ട് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പരമ്പരാഗത തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം ഫർണിച്ചറുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ പരമ്പരാഗത തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 30 പകരംവയ്ക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ മികച്ച വിലയ്‌ക്കൊപ്പം മികച്ച നിലവാരവും. പരമ്പരാഗത തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം ഫർണിച്ചറുകൾക്കും ഇന്ത്യയിലുടനീളം സ sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗിനും മികച്ച കിഴിവുകൾ. പരമ്പരാഗത തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രീമിയം ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ഫാബ്‌മാർട്ട്.
Save 9%

ഹെഡ്‌ബോർഡുള്ള സോളിഡ് തേക്ക് വുഡ് ബെഡ് - ബ്ലോയിസ്

from Rs 68,699 Rs 61,999

കൂടുതൽ കാണു
Save 9%

തേക്ക് വുഡ് ബെഡ് ബേസ് - ഓറിലാക്ക്

from Rs 67,238 Rs 60,999

കൂടുതൽ കാണു
Save 9%

ഉയർന്ന ഹെഡ്‌റെസ്റ്റുള്ള തേക്ക് വുഡ് ബെഡ് - ച um മോണ്ട്

from Rs 67,676 Rs 60,999

കൂടുതൽ കാണു
Save 9%

സ്ലിറ്റ് ഹെഡ്‌ബോർഡുള്ള തേക്ക് വുഡ് ബെഡ് - ലോമിഗെസ്

from Rs 68,699 Rs 61,999

കൂടുതൽ കാണു
Save 8%

തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം ഫർണിച്ചർ - മോണ്ട്ബെലിയാർഡ്

from Rs 67,822 Rs 61,999

കൂടുതൽ കാണു
Save 8%

തേക്ക് വുഡ് ബെഡ്‌റൂം സെറ്റ് - ലോറിയന്റ്

from Rs 68,114 Rs 61,999

കൂടുതൽ കാണു

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ
 • വില പൊരുത്തം ഗ്യാരണ്ടി. ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസം മടക്കിനൽകും
 • 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല.
 • ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സ Sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ്

Featured in

 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
Go Top