കാർ സീറ്റ് വെഡ്ജുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി

ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ കാർ സീറ്റ് വെഡ്ജിനായി ആവേശകരമായ ഓഫറുകളും വിലകളും നേടുക. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ കാർ സീറ്റ് വെഡ്ജ് വാങ്ങുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 30 മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു. പ്രീമിയം ഗുണനിലവാരമുള്ള കാർ സീറ്റ് വെഡ്ജിന്റെ മികച്ച ശേഖരം. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ മാത്രം പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിഴിവിൽ വാങ്ങുക. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കാർ സീറ്റ് വെഡ്ജ് പരിശോധിക്കുക.

ലാറ്റെക്സ് സീറ്റ് വെഡ്ജ് (15x15x2.15 ഇഞ്ച്) - നിർവാണ

Rs 2,799

കൂടുതൽ കാണു

ടെമ്പൂർ സീറ്റ് വെഡ്ജ് (40x40x9 / 1 സെ.മീ)

Rs 20,833

കൂടുതൽ കാണു

ടെമ്പൂർ സീറ്റ് കംഫർട്ട് കുഷ്യൻ (40x42x5 സെ.മീ)

Rs 18,054

കൂടുതൽ കാണു

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ
 • വില പൊരുത്തം ഗ്യാരണ്ടി. ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസം മടക്കിനൽകും
 • 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല.
 • ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സ Sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ്

Featured in

 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
 • Click to learn more
Go Top