സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര

സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 1 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 2 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 3 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 4 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 5 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 6 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 7 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 8 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 9 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 10 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 11 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 12 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 13 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 14 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 15 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 16 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 17 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 18 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 19 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 20 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 21 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 22 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 23 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 24 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 25 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 26 സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര - large - 27
fabmart

27,777


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 5 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

Product Description
ഓഫർ
 • ആകർഷകമായ ഇഎംഐ ഓഫറുകൾ ഓണാണ് അമെക്സ്, ആക്സിസ്, സിറ്റിബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ, കൊട്ടക് & ഇൻഡ്യുസിൻഡ്ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ
 • വിളി09449455619ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനും
സ്പ്രിംഗ്വെൽ നാച്ചുറൽ ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത

സ്പ്രിംഗ്വെൽ നാച്ചുറൽ ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത 100% സ്വാഭാവിക ലാറ്റക്സ് നുരയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റെക്സ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് അന്തർലീനമായി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതും കീറലിനും ഉരച്ചിലിനും പ്രതിരോധിക്കും. ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. മെത്തയിലെ ലാറ്റക്സ് പാളി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകീകൃത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്, അവ ആന്തരികമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി സ്പ്രിംഗ്വെൽ ലാറ്റെക്സ് മെത്ത വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ചെലുത്തുന്നു. അതിനാൽ, ഈ കട്ടിൽ 7 ഉറച്ച സോണുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും മുകളിലേക്കും പിന്നിലേക്കും തോളിലേക്കും തടി പ്രദേശം, പെൽവിസ്, കാൽമുട്ടുകൾ, കാലുകൾ, കാലുകൾ, കണങ്കാലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ, ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ശരിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു, ഇത് ശരിയായ ഉറക്ക നില, ആരോഗ്യകരമായ രക്തചംക്രമണം, തടസ്സമില്ലാത്ത ഉറക്കം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഇൻഡന്റേഷൻ ലോഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് സ്പ്രിംഗ്വെൽ നാച്ചുറൽ ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്തയെ 'സോഫ്റ്റ്' മെത്തയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ കട്ടിൽക്ക് ആ lux ംബര ഗംഭീരമായ ഫിനിഷ് നൽകുന്നു.

ഫാബ്‌മാർട്ട് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ലാറ്റക്സ് നുരയെ മെത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഫാബ്‌മാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിംഗ്വെൽ ആഡംബര ലാറ്റക്സ് നുരയെ കൊണ്ടുവരുന്നു കട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലാറ്റക്സ് നുരയെ മെത്തയാണ് ഇത്. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ വാങ്ങുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു. ഫാബ്‌മാർട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കും ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ഉയർന്ന സേവന മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്പ്രിംഗ്വെൽ കട്ടിൽ, ഇന്ത്യയിലുടനീളം സ sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ മികച്ച കിഴിവുകൾ. ഫാബ്‌മാർട്ടിലെ വിവിധ തരം ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിലയ്ക്ക് ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക.

അളവുകൾ
 • കനം - 4 "ഉം 6" ഉം
 • വലുപ്പങ്ങൾ - സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിംഗും രാജ്ഞിയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. വലുപ്പം ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും.
മെത്ത നിർമ്മാണം
വാറന്റി

കമ്പനി നയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കട്ടിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ ചെയ്യും. ചരക്ക് കൂലി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാധാരണ വസ്ത്രധാരണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വാറണ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. വാറന്റി കാലയളവുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: -

 • 4 "- 4 വർഷം
 • 6 "- 6 വർഷം
ശുപാർശചെയ്‌ത ആക്‌സസറികൾ

നിങ്ങളുടെ ഉറക്കാനുഭവത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഒരു കട്ടിൽ, പക്ഷേ ഇത് ശരിയായ ആക്‌സസറികളുമായി ജോടിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കട്ടിൽ നന്നായി പോകുന്നതെന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചില ശുപാർശകൾ ഇതാ.

ഡെലിവറി

എല്ലാ മെത്തകളും ഇന്ത്യയിലുടനീളം (എല്ലാ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) സ charge ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി സേവനം ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, പൂനെ, എൻ‌സി‌ആർ, മൊഹാലി, കൊൽക്കത്ത, തിരുവനന്തപുരം, മൈസൂർ, വിജയവാഡ, ഹൈദരാബാദ്, സെക്കന്തരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, ചണ്ഡിഗ, ്, അഹമ്മദാബാദ്, കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, അമൃത് സേലം, പഞ്ചകുല.

കുറിപ്പ്: അസം, ബീഹാർ, har ാർകണ്ഡ്, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറുമായോ ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരുമായോ സംസാരിക്കുക.

Reviews about സ്പ്രിംഗ്വെൽ മെത്തസ് നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ് നുര

based on 19 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top