എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ്

എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 1 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 2 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 3 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 4 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 5 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 6 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 7 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 8 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 9 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 10 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 11 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 12 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 13 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 14 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 15 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 16 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 17 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 18 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 19 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 20 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 21 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 22 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 23 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 24 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 25 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 26 എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ് - large - 27
fabmart

25,554


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 10 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക
വെങ്കട്ട്

Call : 080 4749 4649

Speak to വെങ്കട്ട് directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ഓഫർ
 • ആകർഷകമായ ഇഎംഐ ഓഫറുകൾ ഓണാണ് അമെക്സ്, ആക്സിസ്, സിറ്റിബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ, കൊട്ടക് & ഇൻഡ്യുസിൻഡ്ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ
 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനും cc@fabmart.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക
എം എം ഫോം

1957 ൽ സ്ഥാപിതമായ എംഎം റബ്ബർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എം‌എം ഫോം എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ ലാറ്റക്സ് നുരയെ റബ്ബർ കട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാവാണ്.

ഇന്നത്തെ വ്യക്തികളുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിക്ക് സുഖപ്രദമായ അടിത്തറ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉറക്ക സംവിധാനങ്ങളിൽ എംഎം ഫോം പ്രത്യേകത പുലർത്തുന്നു. പ്രധാന ഉൽപ്പന്നത്തിനൊപ്പം കട്ടിൽ, തലയിണകൾ തലയണകൾ, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഷീറ്റുകൾ, എയർ ക്രാഫ്റ്റ് തലയണകൾ, ലക്ഷ്വറി ബസ് സീറ്റുകൾ, ബോൾസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എംഎം ഫോം പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിച്ചു.

ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ്

സിംഗ് ബോണെൽ സ്പ്രിംഗ്സ് മെത്തകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യൂറോപ്യൻ തലാലെ ലാറ്റെക്സിനൊപ്പം സിംഗ് കട്ടിൽ ഒന്നാമത് എളുപ്പത്തിൽ തിരിയാൻ സുഖപ്രദമായ ഉറക്കം നൽകുന്നു.

ഈ കട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മർദ്ദം നൽകുന്നു, കൂടാതെ വായുവിന്റെ സ്വതന്ത്ര രക്തചംക്രമണം വേനൽക്കാലത്ത് കട്ടിൽ തണുപ്പും ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടും നിലനിർത്തുന്നു.

ഫാബ്‌മാർട്ട് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഫാബ്‌മാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റക്സ് നുരയെ കൊണ്ടുവരുന്നു കട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്തകളിൽ ഒന്നായ സുപ്ര മാജിക് എക്ലിപ്സ്. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ സുപ്ര മാജിക് എക്ലിപ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നേടുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം ഗുണനിലവാരമുള്ള ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ സുപ്ര മാജിക് എക്ലിപ്സ്. ഫാബ്‌മാർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് നന്ദി, നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ സുപ്ര മാജിക് എക്ലിപ്സ് ലഭിക്കും. ഫാബ്‌മാർട്ടിലെ വിവിധ തരം ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ സുപ്ര മാജിക് എക്ലിപ്സിന്റെ പരിധി. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിലയ്ക്ക് ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ സുപ്ര മാജിക് എക്ലിപ്സ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക.

ഒരു എം‌എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിങ്ങിന്റെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

 • കനം: 6 ", 8", 10 "
 • 40 മില്ലീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള ഇറക്കുമതി ചെയ്ത തലാലെ ലാറ്റക്സ് നുരയെ ഉപയോഗിച്ച് മെത്ത ടോപ്പിംഗ്
 • കട്ടിൽ വേനൽക്കാലത്ത് തണുത്തതും ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടുള്ളതും ബാക്ടീരിയ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും അലർജി വിരുദ്ധവുമാണ്
 • 2.4 മില്ലീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ബോണെൽ സ്പ്രിംഗ്സ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഉയർന്ന ടെമ്പർഡ് കാർബൺ സ്റ്റീലിനൊപ്പം വരുന്നു, 4 മില്ലീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ബോർഡർ വയർ, വശങ്ങളിലും കോണുകളിലും "എം" സ്പ്രിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗത നീരുറവകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പോളിപ്രൊഫൈലിൻ മെഷ് ഉപയോഗിച്ച് ബോണെൽ സ്പ്രിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 800 ജിഎസ്എം കോട്ടൺ അനുഭവപ്പെടുകയും 120 ഡെൻസിറ്റി റബ്ബറൈസ്ഡ് കയർ ഷീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, മൾട്ടിഫിബ്രർ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച്
 • പോളിസ്റ്റർ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജാക്വാർഡ് ഫാബ്രിക്, 23 സാന്ദ്രത ഉള്ള തൊലികളുള്ള നുരകളുടെ രണ്ട് പാളികൾ മാക്സ് ടെക്നോളജി, യുകെയിലെ കാനൻ,
 • മെത്തയുടെ വശങ്ങളിൽ വായു എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിനായി എയർ വെന്റുകൾ നൽകുന്നു
 • റിവേർസിബിൾ മെത്ത, അതിൽ ഇരുവശവും ഉപയോഗിക്കാം
 • എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വശങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിലുകൾ
 • വഷളാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള കുറവ് അസാധുവാണ്
മെത്ത നിർമ്മാണം
വാറന്റി

കമ്പനി നയം അനുസരിച്ച് കട്ടിൽ (ചരക്ക് കൂലി ഒഴികെയുള്ളവ) നന്നാക്കുകയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഏതൊരു ഉൽ‌പ്പന്നത്തെയും പോലെ, സാധാരണ വസ്ത്രങ്ങൾ‌, കീറൽ‌ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ കട്ടിൽ‌ ദുരുപയോഗം എന്നിവയിൽ‌ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നവും വാറണ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ‌ വരില്ല.

 • 6 ", 8", 10 "- 5 വർഷത്തെ വാറന്റി
ഡെലിവറി

എല്ലാ മെത്തകളും ഇന്ത്യയിലുടനീളം (എല്ലാ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) സ charge ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി സേവനം ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, പൂനെ, എൻ‌സി‌ആർ, മൊഹാലി, കൊൽക്കത്ത, തിരുവനന്തപുരം, മൈസൂർ, വിജയവാഡ, ഹൈദരാബാദ്, സെക്കന്തരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, ചണ്ഡിഗ, ്, അഹമ്മദാബാദ്, കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, അമൃത് സേലം, പഞ്ചകുല.

കുറിപ്പ്: അസം, ബീഹാർ, har ാർകണ്ഡ്, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറുമായോ ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ദ്ധനോടോ സംസാരിക്കുക.

Reviews about എം എം ഫോം ലാറ്റെക്സ് ഫോം മെത്ത - സിംഗ്

based on 3 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top