ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ

ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 1 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 2 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 3 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 4 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 5 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 6 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 7 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 8 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 9 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 10 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 11 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 12 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 13 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 14 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 15 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 16 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 17 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 18 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 19 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 20 ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ - large - 21
fabmart

176,388


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 5 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

Product Description
ಕೊಡುಗೆ
 • ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸೆಟ್ನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಕೊಡುಗೆ 15 ಜೂನ್ 2015 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕರೆ ಮಾಡಿ 08861433501 ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ
ಟೆಂಪೂರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲ

ಟೆಂಪೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದೃ feel ವಾದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂಲತಃ ನಾಸಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಪೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್, ಟೆಂಪೂರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೂರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ತಾಪಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಾಸಿಗೆಯ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ l ತೆ-ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಈ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಹೈಪೋಲಾರ್ಜನಿಕ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಲರ್ಜಿನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಕವರ್ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೊಳೆಯಲು (60 ° C ನಲ್ಲಿ) ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.

ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಂಪೂರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೂರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ 30 ದಿನಗಳ ಬದಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೂರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಟೆಂಪೂರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ.

ಆಯಾಮಗಳು

ಟೆಂಪೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ವಿವಿಧ ಉದ್ದದ ಅಗಲ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು 15cm ನಿಂದ 25cm ವರೆಗಿನ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ: -

 • ಟೆಂಪೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 15 ಸೆಂ ಮೆಟ್ರೆಸ್ - 8 ಸೆಂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೇಸ್, 7 ಸೆಂ ಟೆಂಪೂರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್
 • ಟೆಂಪೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 20 ಸೆಂ ಮೆಟ್ರೆಸ್ - 11 ಸೆಂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೇಸ್, 7 ಸೆಂ ಟೆಂಪೂರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್, 2 ಸೆಂ ಟೆಂಪೂರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೇಯರ್
 • ಟೆಂಪೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 25 ಸೆಂ ಮೆಟ್ರೆಸ್ - 16 ಸೆಂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೇಸ್, 7 ಸೆಂ ಟೆಂಪೂರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್, 2 ಸೆಂ ಟೆಂಪೂರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೇಯರ್
ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಖಾತರಿ

ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ-ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಾತರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಕರಗಳು

ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅನುಭವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಕಾಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

Reviews about ಟೆಂಪೂರ್ ಮೂಲ ವಿಸ್ಕೊ ​​ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ

based on 9 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top