ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್

ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 1 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 2 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 3 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 4 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 5 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 6 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 7 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 8 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 9 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 10 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 11 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 12 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 13 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 14 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 15 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 16 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 17 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 18 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 19 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 20 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 21 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 22 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 23 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 24 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 25 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 26 ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್ - large - 27
fabmart

15,777


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 10 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ
ವೆಂಕಟ್

Call : 080 4749 4649

Speak to ವೆಂಕಟ್ directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ಕೊಡುಗೆ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ cc@fabmart.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಎಂಎಂ ಫೋಮ್

ಎಂಎಂ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1957 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿದ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ದಿಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟ ಮೆತ್ತೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಶೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುಶನ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಆಸನಗಳು, ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ - ಲಯ

ರಿದಮ್ ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಿದಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ದೃ ness ತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮುಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ. ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಬದಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನ ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ - ಲಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

 • ದಪ್ಪ: 6 ", 8" ಮತ್ತು 10 "
 • 2.4 ಎಂಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು 4 ಎಂಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಗಡಿ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ "ಎಂ" ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಜಾಲರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 800 ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ಹತ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು 120 ಸಾಂದ್ರತೆಯ ರಬ್ಬರೈಸ್ಡ್ ಕಾಯಿರ್ ಶೀಟಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಫೈಬರ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ
 • ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಫೈಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಾಕ್ವಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು 23 ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಫೋಮ್ನ ಎರಡು ಪದರಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ಯಾನನ್, ಯುಕೆ
 • ಗಾಳಿಯ ಸುಲಭ ಹರಿವುಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಸಿಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರು-ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಯಾವುದೇ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಅನೂರ್ಜಿತ
ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಖಾತರಿ

ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆ (ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 • 6 ", 8" ಮತ್ತು 10 "- 5 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

ಗಮನಿಸಿ: ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಕಂಡ್, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕ ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

Reviews about ಎಂಎಂ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ - ರಿದಮ್

based on 1 review Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top