ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ

ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 1 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 2 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 3 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 4 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 5 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 6 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 7 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 8 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 9 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 10 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 11 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 12 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 13 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 14 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 15 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 16 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 17 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 18
fabmart

109,836


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 7 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ
ವೆಂಕಟ್

Call : 080 4749 4649

Speak to ವೆಂಕಟ್ directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ಕೊಡುಗೆ
 • ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ರಕ್ಷಕನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಕೊಡುಗೆ 15 ಜೂನ್ 2015 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ cc@fabmart.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ

ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಹಾಸಿಗೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನವೀನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ; ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ನ ದೃ ness ತೆಯಿಂದ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ದೃ firm ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಆರ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. HR ಫೋಮ್ ಪದರವು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಭರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಫರ್ಟ್-ಲೆವೆಲ್-ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಈ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ‘ಪ್ಲಶ್’ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಡಮಾಸ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 100% ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಗ್ರಹಣ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಬದಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಚಿತ ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಗ್ರಹಣ ವರ್ಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ.

ಆಯಾಮಗಳು
 • ದಪ್ಪ - 10 ”ಮತ್ತು 12”
 • ಗಾತ್ರಗಳು - ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಖಾತರಿ

ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ-ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಾತರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತರಿ ಅವಧಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ: -

 • 10 ”- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
 • 12 ”- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಕರಗಳು

ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅನುಭವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಕಾಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

Reviews about ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ - ಗ್ರಹಣ

based on 2 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top