ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ

ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 1 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 2 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 3 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 4 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 5 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 6 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 7 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 8 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 9 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 10 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 11 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 12 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 13 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 14 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 15 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 16 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 17 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ - large - 18
fabmart

92,178


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 7 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ
ವೆಂಕಟ್

Call : 080 4749 4649

Speak to ವೆಂಕಟ್ directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ಕೊಡುಗೆ
 • ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ರಕ್ಷಕನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಕೊಡುಗೆ 15 ಜೂನ್ 2015 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ cc@fabmart.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ದೃ ness ತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ; ಇದು ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಇನ್ನೂ ದೃ is ವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೇಹವು ಕೆಳಗಿಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಆರ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಹಾಸಿಗೆಗೆ ದೃ ness ತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಮಧ್ಯಮ’ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಿಲ್ಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಂತೆ, 100% ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಮಾಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಡೀ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗ್ರಹಣ , ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ 30 ದಿನಗಳ ಬದಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನ ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗ್ರಹಣ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ.

ಆಯಾಮಗಳು
 • ದಪ್ಪ - 8 ”ಮತ್ತು 10”
 • ಗಾತ್ರಗಳು - ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಖಾತರಿ

ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ-ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಾತರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತರಿ ಅವಧಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ: -

 • 8 ”- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
 • 10 ”- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಕರಗಳು

ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅನುಭವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಕಾಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

Reviews about ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಗ್ರಹಣ

based on 2 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top