ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್

ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 1 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 2 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 3 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 4 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 5 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 6 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 7 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 8 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 9 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 10 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 11 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 12 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 13 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 14 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 15 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 16 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 17 ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ - large - 18
fabmart

145,800


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 7 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ
ವೆಂಕಟ್

Call : 080 4749 4649

Speak to ವೆಂಕಟ್ directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ಕೊಡುಗೆ
 • ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ರಕ್ಷಕನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಕೊಡುಗೆ 15 ಜೂನ್ 2015 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ cc@fabmart.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್

ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃ ness ತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಡಚೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಪಣೆ.

ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಡಚೆಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಚ್‌ಆರ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಲೇಯರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಫೋಮ್ ಪದರವು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಪದರವು ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಪದರವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದೃ is ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ವಿಲ್ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಂತೆ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಡಚೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ 100% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕಾಟನ್ ಡಮಾಸ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಆರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ‘ಪ್ಲಶ್’ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್‌ಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಡಚೆಸ್ ಗ್ರಹಣ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು. ನೀವು ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಡಚೆಸ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ 30 ದಿನಗಳ ಬದಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಡಚೆಸ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತ ಸಾಗಾಟದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. ಫ್ಯಾಬ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಡಚೆಸ್ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಡಚೆಸ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ.

ಆಯಾಮಗಳು
 • ದಪ್ಪ - 10 ”ಮತ್ತು 12”
 • ಗಾತ್ರಗಳು - ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಖಾತರಿ

ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ-ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಾತರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತರಿ ಅವಧಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ: -

 • 10 ”- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
 • 12 ”- 15 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಕರಗಳು

ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅನುಭವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಕಾಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

Reviews about ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಡಚೆಸ್ - ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್

based on 2 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top