ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ

ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 1 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 2 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 3 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 4 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 5 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 6 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 7 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 8 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 9 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 10 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 11 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 12 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 13 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 14 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 15 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 16 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 17 ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ - large - 18
fabmart

18,500


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 7 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ
ವೆಂಕಟ್

Call : 080 4749 4649

Speak to ವೆಂಕಟ್ directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ಆಫರ್
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ cc@fabmart.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಕಿಂಗ್‌ಕೋಯಿಲ್

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಸಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಕೊಯಿಲ್ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹಾಸಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೊಯಿಲ್ ಒಂದು ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗಿಂತ ನವೀನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅನುಭವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ-ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ

ಕಿಂಗ್ ಕೊಯಿಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ದೃ back ವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈನ್ ಅಲೈನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಫೋಮ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನೀವು ದೃ core ವಾದ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಕ್ವಾರ್ಡ್ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಜೋಡಣೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

 • ದಪ್ಪ: 6 "ಮತ್ತು 8"
 • ಕೋರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಫೋಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನ
 • ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನ
ಖಾತರಿ

ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆ (ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 • 6 "ಮತ್ತು 8" - 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ) ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಕಾಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

Reviews about ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top