ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 1 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 3 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 4 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 5 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 6 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 7 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 8 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 9 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 10 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 11 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 12 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 13 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 14 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 15 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 16 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 17 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ - large - 18
fabmart

16,063


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 7 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ

ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ
ವೆಂಕಟ್

Call : 080 4749 4649

Speak to ವೆಂಕಟ್ directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ಕೊಡುಗೆ
 • ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆನ್ ಅಮೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕೊಟಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೂಸಿಂಡ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ cc@fabmart.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೈಟ್ ಕಾಂಟೂರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆ

ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೈಟ್ ಕಾಂಟೂರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕನ್ವೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಫೋಮ್, ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮಾ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕಿನ ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ದೃ ness ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೈಟ್ ಕಾಂಟೂರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

 • ದಪ್ಪ: 6 "ಮತ್ತು 8"
 • 13 ಗೇಜ್ 416 ಶಾಖದ ಮೃದುವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
 • ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಫೋಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮಾ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಹೆವಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ದೃ ness ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
 • ಎರಡನೇ ಪದರವು ಗರಿಷ್ಠ ದೃ ness ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ಭಾರವಾದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
 • ಫೋಮ್ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಹೆಣೆದ ಕವರ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಖಾತರಿ

ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆ (ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 • 6 "- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
 • 8 "- 10 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ
ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸೇರಿದಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಮೊಹಾಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಕಾಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂಡೀಗ Chandigarh, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಅಮೃತ ಸೇಲಂ, ಪಂಚಕುಲ.

Reviews about ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಆರೈಕೆ

based on 2 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
 • 02
  ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
 • 03
  ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top